امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399
aghaghia.cloob24.com
0
مستطیل
چهار ضلعی که تمام زاویه های آن قائمه باشند، مستطیل نامیده می شود.
بنابراین، مستطیل، نوعی متوازی الاضلاع است.
با توجّه به این که مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است، پس همه ی خواص متوازی الاضلاع را داراست.
قطرهای مستطیل با هم برابرند.

نکته: آیا می توان گفت، هر چهار ضلعی که قطرهایش مساوی باشند، مستطیل است؟
پاسخ منفی است. چون ذوزنقه ی متساوی الساقین دارای دو قطر مساوی است.

  • متوازی الاضلاعی که اقطارش مساوی باشند، مستطیل است.
  • از برخورد نیم سازهای هر 4 زاویه ی مستطیل با هم، یک مربّع پدید می آید.

نکته: آیا می توان گفت مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است؟
پاسخ مثبت است و همچنین باید گفت که تمام خواص متوازی الاضلاع را مستطیل نیز دارا است.

لوزی
چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند، لوزی نامیده می شود.
چون هر چهار ضلعی که ضلع های مقابل آن دو به دو مساوی باشند، متوازی الاضلاع است، بنابراین، لوزی خود، نوعی متوازی الاضلاع است.
با توجّه به این که لوزی نوعی متوازی الاضلاع است، پس همه ی خواص متوازی الاضلاع را داراست.
  • قطر های لوزی بر هم عمودند.
  • هر قطر لوزی نیم ساز دو زاویه ی مقابل لوزی است.
  • از برخورد نیم سازهای زوایای لوزی با هم، یک نقطه پدید می آید.

نکته: آیا می توان گفت هر چهار ضلعی که قطر هایش بر هم عمود باشند، لوزی است؟
پاسخ: خیر

  • متوازی الاضلاعی که قطرهای آن بر هم عمود باشند، لوزی است.
  • متوازی الاضلاعی که هر قطر آن نیم ساز دو زاویه ی مقابل باشند، لوزی است.

ذوزنقه
چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند، ذوزنقه نامیده می شوند که در آن، دو ضلع موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند.

  • در ذوزنقه زاویه های مجاور به هر ساق مکمل یکدیگرند.

ذوزنقه ی قائم الزاویه:
ذوزنقه ای که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد، ذوزنقه ی قائم الزاویه نامیده می شود که این ساق را ساق قائم و ساق دیگر را ساق مایل می گویند.

ذوزنقه ی متساوی الساقین:
ذوزنقه ای که دو ساق آن با هم برابر باشند، ذوزنقه ی متساوی الساقین نامیده می شود.

خواصّ ذوزنقه ی متساوی الساقین:
در ذوزنقه ی متساوی الساقین زاویه های مجاور به هر قاعده مساویند.
در ذوزنقه ی متساوی الساقین، قطرها با هم برابرند.

مربّع
مربّع چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و چهار زاویه ی آن قائمه هستند.
بنابراین، مربّع، هم نوعی لوزی و هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است.
  • مربّع تمام خواصّ متوازی الاضلاع و مستطیل و لوزی را دارا است.
  • از برخورد نیم سازهای زاویه های مربّع با هم، یک نقطه پدید می آید.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه