امروز دوشنبه 06 بهمن 1399
aghaghia.cloob24.com
0

اد به گرد او نمی رسید: کنایه از سرعت خیلی زیاد

باز: پرنده ای شکاری

بی درنگ: بی معطلی، سریع

به عرض رسانید: گفت

رکاب دار: پیاده ای که همراه سوار می رود

فرود آر: پایین بیاور

کمند: ریسمان، طناب، بند

مالامال: پر، لبریز

مجال: فرصت

مرکب: آنچه بر آن سوار می شوند.

هلاک کرد: نابود کرد

مَلِک: پادشاه

ترکش: تیردان

1. با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی‌هایی داشت؟

بی اعتمادی، هوشیار نبودن در علت هر چیز، تک روی (جدا شدن از گروه)، بی طاقتی

2. به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

ارزیابی و بررسی موضوع از همه جهات، مشورت با دیگران، مطالعه و پژوهش در مورد آن

3. باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟

باز پرنده های بلند پرواز است و در آسمان بالای کوه پرواز می‌کند، به همین دلیل جنازه ی اژدها را دیده و از آلودگی آب باخبر بود و دیده بود که اژدهایی در بالای کوه مرده است.

ارسال دیدگاه