امروز سه شنبه 12 اسفند 1399
aghaghia.cloob24.com
0
چطور از درخت، کاغذ درست می‌کنند؟:: وبلاگ میلیونی ها

پاسخ فکر کنید صفحه ی 8 کتاب:

در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها و سنگ استفاده می کردند. مزایا و معایب این روش ها را بنویسید؟

مزایا:

1) جلوگیری از قطع کردن درختان برای تولید کاغذ

2) محیط زسیت گیاهان و جانوران سالم باقی می ماند و هوا پاکیزه می گردد.

3) به دلیل تماس نداشتن با مواد شیمیایی بیماری ها کمتر می گردد.

4) موادی مانند چوب و سنگ به آسانی یافت می شود.

معایب:

1) به دلیل حجم روزانه زیاد تقریبا انتقال آن ها میسر نیست.

2) فضای زیادی را اشغال می کنند.

3) اطلاعات کمی را می شود بر روی آن ها یادداشت کرد.

4) وقت زیادی برای نوشتن گرفته می شود.

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 10:

در یک فعّالیّت گروهی، تحقیق کنید هر یک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند. نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

الف) عکّاس: چاپ عکس ب) بانک: رسید بانکی پ) دانش آموز: دفتر علوم

ت) خیّاط: الگو برای لباس ث) مرغداری: جعبه تخم مرغ ج) قنّادی: جعبه شیرینی

پاسخ سؤالات صفحه ی 11:

1. تغییرهای انجام شده در هر یک از مرحله های 1، 4 و 6 فیزیکی است یا شیمیایی؟ بریدن کاغذ، خرد کردن چوب و نرم شدن کاغذ در اثر آب فیزیکی هستند.

2. خواص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله چهارم را با خمیر تولید شده در مرحله پنج مقایسه کنید. در مرحله ی چهار چوب به وسیله ی دستگاه مخصوصی به قطعات خیلی کوچک به نام چیپس تبدیل می شوند که جامد است و فقط ظاهر آن تغییرکرده و دچار تغییر فیزیکی شده است و در مرحله ی 5 قطعات ریز شده ی چوب با آب و مواد رنگبر مخلوط شده و پس از حل شدن به صورت خمیر در می آید که حالت انعطاف پذیر داشته و شکل پذیر نیز می باشد و نوعی تغییر شیمیایی رخ داده است.

فعالیت صفحه ی 14:

برای تهیّه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:

الف) چند درخت لازم است تا مصرف سالانه ی کاغذ شما را بتوان تولید کرد؟ (هر دانش آموز با توجه به مصرف خودش حساب کند)

تقریبا برای هر 3300 برگ کاغذ یک اصله درخت لازم است. حال اگر مصرف کاغذ یک دانش آموز (برای کتاب درسی، دفتر، ورقه های امتحانی و کمک درسی) برابر 3300 برگ باشد. در یک سال برای هر شاگرد یک اصله درخت باید قطع شود.

فکر کنید صفحه ی 15:

- قطع بیش از حدّ درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی روبه رو خواهد زد؟ کربن دی اکسید هوا افزایش و اکسیژن هوا کاهش می یابد و باعث آلودگی و ایجاد پدیده ای موسوم به اثر گلخانه ای و گرم شدن هوا می شود. در نتیجه باعث نابودی جنگل می شود و موجودات زنده ای که در جنگل زندگی می کنند نیز از بین می روند.

- برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنند؟ 1) در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم. 2) جلوگیری از ساخت و سازهایی مانند ساختمان سازی و جاده سازی در محوطه ی جنگل 3) جداسازی کاغذهای باطله از سایر زباله ها.

نکته:

بازیافت سبب می شود که منابع طبیعی کم تر استخراج شوند. در ماده و انرژی صرفه جویی می گردد. باعث پاکیزگی محیط زیست می شود.

بازیافت کاغذ 90 درصد در مصرف آب و 50 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و باعث آلودگی کم تر هوا می گردد.

گفت و گو کنید صفحه ی 16:

به کمک آن چه یاد گرفته اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟ در خانه کاغذ باطله را در محل جداگانه ای جمع آوری کنیم. در اداره و مدرسه کاغذ باطله را در سطل کاغذ باطله بریزیم. کاغذ های باطله را در حیاط مدرسه پخش نکنیم.

آیا کاغذ های زیر را می توان باز یافت کرد؟ چرا؟ خیر، چون: 1) خودشان بازیافتی هستند و مقدار مواد اولیه ی تولید کاغذ را نمی توانند تأمین کنند. 2) در آن ها از رنگ های شیمیایی و صنعتی استفاده شده است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه