امروز سه شنبه 12 اسفند 1399
aghaghia.cloob24.com
0
ما که اطفال این دبستانیم همه از خاک پاک ایرانیم 2 جمله (دو فعل مخفف)
معنی: ما که کودکان این دبستان هستیم، همگی فرزندان خاک پاک کشور ایرانیم.
اطفال: جمع مکسر طفل، بچه ها، کودکان
نهاد: ما / همه ترکیب وصفی: خاک پاک / این دبستان

همه با هم برادر وطنیم مهربان همچو جسم با جانیم 2 جمله (دو فعل مخفف)
معنی: همگی مثل برادران هم وطن هستیم و همانطور که جسم و جان با هم مهربان هستند، ما هم با هم مهربان هستیم.
جسم: بدن، پیکر
جان: روح و روان
آرایه: تشبیه مهربانی برادران هم وطن به مهربانی جسم و جان و تضاد بین کلمه های جسم و جان
نهاد: ما برای هر دو مصراع قید: همه با هم

اشرف و انجب تمام ملل (هستیم) یادگار قدیم دورانیم 2 جمله (یک فعل مخفف و یک فعل حذف شده)
معنی: ما شریف ترین و نجیب ترین ملت در میان ملت ها هستیم و یادگاری از دوران قدیم هستیم.
اشرف: شریف تر
انجب: نجیب تر
آرایه: تلمیح (اشاره به سابقه ی تاریخی ایران) ترکیب اضافی: اشرف ملل / انجب ملل / یادگار قدیم
ترکیب وصفی: تمام ملل
وطن ما به جای مادر ماست مادر خویش را نگهبانیم 2 جمله (یک فعل و یک فعل مخفف)
معنی: وطن مثل مادر ماست، ما نیز از مادر خود (وطن) نگهبانی و محافظت می کنیم.
آرایه: تشبیه وطن به مادر
ترکیب اضافی: وطن ما / مادر ما / مادر خویش نهاد: در مصراع اوّل وطن ما / در مصراع دوم ما
شکر داریم کز طفولیت درس حب الوطن همی خوانیم 2 جمله (2 فعل)
معنی: خدا را شکر می کنیم که از دوران بچگی درس عشق و دوستی وطن را می خوانیم.
طفولیت: بچگی
حب الوطن: دوست داشتن وطن
آرایه: تلمیح به حدیث پیامبر(ص): حب الوطن من الایمان (دوست داشتن وطن، نشانه ی ایمان است.)
نهاد: برای هر دو مصراع ما
مفعول: شکر / درس حب الوطن کز: مخفف از

چون که حب وطن ز ایمان است ما یقینا ز اهل ایمانیم 2 جمله (یک فعل و یک فعل مخفف)
معنی: از آن جایی که دوست داشتن وطن نشانه ی ایمان است، پس ما به یقین همگی مومن هستیم. (اشاره به حدیث نبوی: حب الوطن من الایمان، دوستی وطن نشانه ی ایمان است.)
آرایه: تلمیح
قید: یقینا حرف ربط: چونکه نهاد: حب الوطن بری مصراع اول / ما برای مصراع دوم

گر رسد دشمنی برای وطن جان و دل رایگان بیفشانیم 2 جمله (دو فعل)
معنی: اگر دشمنی برای وطن ما برسد،جان و دل خود را برای دفاع از وطن از وطن به رایگان فدا می کنیم.
حرف ربط: گر (اگر)
حرف اضافه: برای نهاد: دشمنی برای مصرتع اول / ما برای مصراع دوم
متمم: وطن قید: رایگان مفعول: جان و دل
آرایه: کنایه (بیفشانیم کنایه از فدا کردن)
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه