امروز دوشنبه 06 بهمن 1399
aghaghia.cloob24.com
0
گر نام مرا
با الماس بنویسند یا ننویسند
چه تفاوت؟
تو مرا بشناس...‏
تو مرا بخوان...‏
تو مرا دریاب‎!‎

«نادر ابراهیمی»

نایت اسکین


دانش آموزان عزیزم
نیک می دانید که امید قبولی و لیاقت حضورتان در مدارس استعدادهای درخشان برایم اثبات شده بود اما به هر دلیلی در این آزمون نتوانستید آن گونه که باید نتیجه بگیرید.
توانایی هایتان بر هیچ کس پوشیده نیست و امیدوارم در مدرسه ی زندگی سرافرازتر از همیشه ببینمتان.
برای شما سالی بود و برای من یک عمر... بی شک شیرینی یک سال در کنار شما بودن تا همیشه با من است.
دوستتان دارم و به وجود یکایکتان میبالم.
ارسال دیدگاه